Inwestycja:

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na poprawę płynności finansowej, w związku ze spadkiem liczby zleceń od początku bieżącego roku.

Pożyczkobiorca:

Pan Dariusz od 2013 prowadzi firmę świadczącą specjalistyczne usługi diamentowego cięcia i wiercenia we wszelkiego rodzaju materiałach budowlanych. Najczęściej jego zleceniodawcami są firmy instalacyjne oraz generalni wykonawcy dużych obiektów przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego. Ważnym elementem świadczonych usług są również kontrolowane wyburzenia i rozbiórki przy użyciu zdalnie sterowanych robotów wyburzeniowych szwedzkiej firmy BROKK, pozwalających na częściowy demontaż obiektów budowlanych bez naruszania konstrukcji przewidzianej do dalszej eksploatacji lub demontaż obiektów w ścisłej zabudowie miejskiej niepozwalającej na wprowadzenie ciężkiego sprzętu oraz bezudarowego i bezpyłowego cięcia konstrukcji żelbetowych.

Wyniki finansowe

2022 (I-VI)

  • przychód: 613 477,83 zł
  • dochód: -244 055,43 zł

2021

  • przychód: 2 242 193,75 zł
  • dochód: 416 692,96 zł

2020

  • przychód: 2 713 699,50 zł
  • dochód: 909 720,28 zł

Zabezpieczenie pożyczki:

  1. Oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc.);
  2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – robot wyburzeniowy BROKK 300 o wartości aktualnej ok. 500 000 zł (nabyty w 04.2019 za ponad 652 tys. zł).

Plan spłaty pożyczki:

Spłata nastąpi z przychodów pochodzących ze zleceń zrealizowanych do końca bieżącego roku i na początku przyszłego roku.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca posiada czynne zobowiązania kredytowe w BIK przeterminowane co najmniej 60 dni na kwotę ponad 219 tys. zł.