Inwestycja:

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowych urządzeń oraz materiałów pod kontrakt z deweloperem na wykonanie balustrad na nowopowstałe osiedle.

Pożyczkobiorca:

Pan Tomasz od wielu lat działa w branży meblarsko-budowlanej. Do końca 2021udzielał się w firmie rodzinnej, funkcjonującej od 2015. Od stycznia br. przejął jej majątek ruchomy (maszyny i urządzenia), dotychczasowych pracowników oraz bazę dostawców i odbiorców i rozpoczął działalność na własny rachunek. Jego obecna firma kontynuuje działalność firmy rodzinnej i zajmuje się: indywidualnymi projektami ogrodzeń i balustrad, ślusarką budowlaną, usługami cięcia, plazmą oraz produkcją akcesoriów meblowych. Przez lata działań na rynku Pan Tomasz zdobył zaufanie mnóstwa kontrahentów i jego obecne zlecenia wykraczają daleko poza województwo warmińsko-mazurskie.

Wyniki finansowe

2022 (I-VII)

  • przychód: 630 782,53 zł
  • dochód: 137 038,89 zł

2021 (wyniki poprzedniej firmy)

  • przychód: 550 283,22 zł
  • dochód: 235 496,00 zł

Zabezpieczenie pożyczki:

  1. Oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc.);
  2. Hipoteka na nieruchomości gruntowej o pow. 3808 m2 zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o pow. użytk. 572 m2, położonej w Kanigowie, 5 km od Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) o wart. ok. 600 000 zł (wpis na 2. miejscu w kw; na 1. miejscu hipoteka do kwoty 400 000 zł na rzecz funduszu hipotecznego z aktualnym saldem wynoszącym 197 000 zł).

Plan spłaty pożyczki:

Spłata nastąpi z przychodów pochodzących z obecnie obsługiwanych i przyszłych kontraktów z deweloperami.

Dodatkowe informacje:

Pożyczkobiorca chętnie przyjmie pożyczkę na okres dłuższy niż 12 m-cy, tzn.18 lub 24 m-ce.