Inwestycja:

Pożyczka ma na celu spłatę zobowiązań (pożyczka hipoteczna w wys. 64 tys. zł) oraz zakup nowego samochodu stanowiącego dodatkowe źródło dochodu dla właściciela.

Pożyczkobiorca:

Pan Marcin prowadzi w Nowym Wiśniczu, 48 km od centrum Krakowa, firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – świadczy usługi transportowe na krótkich stałych trasach podmiejskich. Zakup dodatkowego samochodu oraz zatrudnienie pracownika pozwoli mu zwiększyć osiągane przychody.

Wyniki finansowe

2022 (I-V)

  • przychód: 56829,46
  • dochód:

2021

  • przychód: 86807,29
  • dochód: 70001,03

Zabezpieczenie pożyczki:

  1. Oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc.);
  2. Hipoteka na nieruchomości – domu o pow. użytkowej 93 m2, znajdującym się na działce o pow. 436 m2, położonym w Nowym Wiśniczu, ul. Długa,  o wartości ok. 480 tys. zł (wpis na 1. miejscu w dziale IV kw po spłacie pożyczki hipotecznej, której saldo wynosi 64 tys. zł).

Plan spłaty pożyczki:

Spłata nastąpi z przychodów wygenerowanych przez nowy pojazd.

Propozycje inwestycyjne (oferty):

Data i godzinaUżytkownikKwota [zł]WynagrodzenieStatus
28.07.2022 10:35le…ca20000033%Zaakceptowano