Inwestycja:

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowych urządzeń oraz surowców pod kontrakt z dużym brytyjskim podmiotem.

Pożyczkobiorca:

Pan Jacek od 2016 prowadzi firmę świadczącą usługi obróbki mechanicznej metali oraz wykonującą różnego rodzaju instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne i gazowe. Specjalność jego firmy to konstrukcje stalowe, spawanie i obróbka skrawaniem CNC. Obsługuje zlecenia dla firm z całej Europy. Dzięki kontraktowi zawartemu z brytyjskim kontrahentem do końca sierpnia br. udało mu się osiągnąć przychody na poziomie zbliżonym do całego 2021, ale potrzebuje dodatkowych środków na realizację kolejnych zleceń od tego i innych podmiotów.

Wyniki finansowe

2022 (I-VIII)

  • przychód: 2 578 692,50 zł
  • dochód: 589 759,93 zł

2021

  • przychód: 2 890 612,66 zł
  • dochód: 548 985,85 zł

2020

  • przychód: 2 690 344,90 zł
  • dochód: 418 347,42 zł

Zabezpieczenie pożyczki:

  1. Oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc.);
  2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – obrabiarkifrezarka Haas VF-3YT/50 o wartości aktualnej 332 500 zł oraz frezarka Haas VF-2 o wartości aktualnej 199 500 zł (wartość obrabiarek na podstawie opinii o wartości rynkowej z 09.2022);
  3. *Zabezpieczenie dodatkowe – hipoteka – dom o pow. użytkowej 129,30 m2 na działce 2939 m2, położony w Sadkach, 10 km od Nakła (woj. kujawsko-pomorskie); wartość nieruchomości wg operatu z 12.2021 wynosi 817 600 zł; wpis na 2. miejscu w kw – na 1. miejscu hipoteka do kwoty 868 tys. zł na rzecz Alior Banku z aktualnym saldem wynoszącym 350 tys. zł.

Plan spłaty pożyczki:

Spłata nastąpi z bieżących przychodów pochodzących ze zrealizowanych zleceń.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca posiada czynne zobowiązania kredytowe w BIK przeterminowane co najmniej 90 dni na kwotę ponad 1 mln zł (współpracuje z kancelariami prawnym ws. znalezienia wyjścia z tej sytuacji). Pożyczkobiorca rozważy propozycję pożyczki na niższą kwotę, tj. minimum 150 000 zł, z zabezpieczeniem na jednej z maszyn.