Przypisz dokumenty do swojego konta.

Dodaj dokumenty, które (zostaną przypisane do twojego konta) pomogą nam w zbadaniu twojej inwestycji.

Pliki potrzebne:

Biznesplan inwestycji;

Operat szacunkowy;

KPIR narastająco za 2022;

Pit za 2021; Pit za 2020;

Wykaz środków trwałych/amortyzacja za 2021;

Aktualne zadłużenie;

Raport BIK firmowy;

Raport BIK indywidualny;

Raport KRD; Saldo kredytu (jeśli dotyczy);