Spłata zadłużenia + obsługa bieżących zleceń – firma budowlano-instalacyjna

Pan Tomasz jest prezesem zarządu firmy budowlano-instalacyjnej z Elbląga, która jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prężnie działa od 1991.

czytaj więcej

Czas do końca aukcji:

dni

godzin

minut

sekund

Inwestycje:

Zainwestowano w aukcje

0 zł

Wartość docelowa pożyczki

330.000 zł

Wynagrodzenie inwestora w stosunku rocznym

36%

Opiekun aukcji

Leszek Kowalczyk

Warszawa

Dokumenty:

Widoczne dla inwestorów

Dostępne tylko dla zweryfikowanych inwestorów.

Szczegóły aukcji

Niektóre dane dostępne tylko dla zweryfikowanych inwestorów

Kwota pożyczki 330.000 zł
Okres spłaty 12 miesięcy
Rodzaj rat Rata balonowa
Zabezpieczenie pożyczki
  • Hipoteka
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • Poręczenie
Wartość zabezpieczenia 789.000 zł
Numer jednostkowy zabezpieczenia Informacja dostępna tylko dla zweryfikowanych inwestorów
Pożyczkobiorca i pożyczka

Pan Tomasz jest prezesem zarządu firmy budowlano-instalacyjnej z Elbląga, która jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prężnie działa od 1991. Podstawową działalnością firmy są roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Firma jest w trakcie realizacji kilku dużych zleceń budowlanych. Klient prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą, działającą w tej samej branży. Pożyczka ma na celu spłatę zobowiązania – pożyczki hipotecznej z 2022 (do spłaty pozostała kwota 280 tys. zł). Nadwyżka zostanie wykorzystana na obsługę bieżących zleceń firmy. Spłata nastąpi z przychodów uzyskanych z realizacji bieżących zleceń bądź z finansowania bankowego.

Wyniki finansowe - sp. Z o. o. (przychód/zysk netto)

I – VI 2023: 75 230,41 zł/22 904,95 zł

2022: 242 333,00 zł/552,17 zł

Wyniki finansowe - JDG (przychód/dochód netto)

I – VIII 2023: 72 252,03 zł/24 832,28 zł

2022: 234 801,00 zł/118 425,93 zł

Zabezpieczenie pożyczki

1. Hipoteka łączna na nieruchomościach: lokalu mieszkalnym o pow. użytk. 107,75 m2 (wraz z przynależną piwnicą o pow. 21,34 m2), strychu o pow. 28,89 m2 i garażu o pow. 15,81 m2 (oddzielne kw), położonych w Elblągu przy ul. Bosmańskiej; łączna wartość nieruchomości przekracza 789 000 zł (wartość na podstawie operatów szacunkowych z 2021); wpis na 1. miejscu w kw (po spłacie pożyczki hipotecznej w kwocie 280 tys. zł);

2. Poręczenie prezesa sp. z o.o.;

3. Oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc.) - z majątku firmowego i prywatnego prezesa.

Analityka

Widoczne dla każdego

45 wyświetleń aukcji Liczba wyświetleń
aukcji pożyczkowej.

0 obeserwacji aukcji Inwestorzy, którzy
obserwują tą aukcje.

0 zaakceptowanych inwestycji Inwestycje, które zostały
zaakceptowane przez opiekuna.
Zobacz

0 odrzuconych inwestycji Inwestycje, które zostały
odrzucone przez opiekuna.
Zobacz

0 oczekujących inwestycji Inwestycje, które oczekują
na akceptacje.
Zobacz