Czym zajmują się bazy dłużników: BIK, BIG i KRD?

Opublikowane przez

Ubiegając się o kredyt lub pożyczkę potencjalny dłużnik jest sprawdzany w bazach dłużników takich jak: BIK, BIG i KRD pod kątem jego historii kredytowej. Zła historia kredytowa może skutecznie przekreślić szanse na otrzymanie kredytu bankowego, przez co jedynym rozwiązaniem może być wtedy wnioskowanie o pożyczkę pozabankową. Czym zajmują się bazy dłużników i jakie są pomiędzy nimi różnice?

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BIK to rejestr, w którym z pewnością nie raz byłeś już sprawdzany, jeśli ubiegałeś się o jakiś kredyt lub pożyczkę. Rejestr BIK prowadzi przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. W BIK znajdują się informacje z banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity, poręczenia kredytów. Dane z BIK są wykorzystywane przez instytucje sektora finansowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczania ryzyka wyłudzeń  kredytów i monitorowania zadłużenia oraz służą do potwierdzenia wiarygodności finansowej konsumenta.

Mówi się czasem, że ktoś “ma zły BIK” – oznacza to, że w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się negatywne wpisy odnoszące się do jego historii kredytowej. To z kolei oznacza, że taka osoba musiała mieć jakieś problemy i zaległości w spłatach swoich zobowiązań. Jeśli ktoś “ma dobry BIK” to znaczy, że spłacał wszystko regularnie i nie będzie mieć problemu, gdy będzie potrzebować kredytu lub pożyczki.

BIG – Biuro informacji gospodarczej

BIG to instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Cechą charakterystyczną BIG-ów jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki w jakim działają, w przeciwieństwie do BIK, który jest zarezerwowany wyłącznie dla instytucji finansowych. Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Z kolei pozytywne informacje gospodarcze mogą okazać się przydatne podczas negocjacji warunków umów np. z bankiem, firmą pożyczkową czy telekomunikacyjną.

Przedsiębiorca może sprawdzić:

– dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń;

– konsumenta, za jego pisemną zgodą.

Konsument może sprawdzić:

– dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń;

– siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów).

W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u – zamiast tego działa pięć niezależnych biur: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT). Każde z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne.

KRD – Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.) to pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 2003. Przyjmuje, przechowuje i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm oraz konsumentów. Do rejestrów KRD mogą trafić zarówno osoby prywatne, których zadłużenie przekracza 200 zł, jak i firmy zadłużone na kwotę min. 500 zł. Aby wpis został przyjęty, musi minąć 60 dni od daty wymaganej płatności, w tym 30 dni od chwili poinformowania dłużnika przez wierzyciela, że ten zamierza wpisać go do Krajowego Rejestru Długów. Informacja o zadłużeniu widnieje w rejestrach Krajowego Rejestru Długów do chwili jego uregulowania.

Współpraca z KRD BIG SA umożliwia zapobieganie powstawaniu zadłużenia w wielu sektorach gospodarki, zwiększa szanse na odzyskanie należności, pozwala utrzymywać długoletnie umowy o współpracy z podwykonawcami i zachować stabilną pozycję finansową. Z usług KRD BIG SA korzystają firmy, samorządy i konsumenci.

Do KRD BIG SA informacje o dłużnikach przekazują m.in.: banki, firmy pożyczkowe, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, firmy transportowe, telekomy, firmy z branży nieruchomości, podmioty z sektora energetycznego, sklepy internetowe, a także osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy.