Aukcje

Inwestuj w bieżące aukcje

Zakup urządzeń i surowców pod kontrakt - obróbka mechaniczna metali - Nakło

Zakup urządzeń i surowców pod kontrakt - obróbka mechaniczna metali - Nakło

Zainwestowano:
0zł
Kwota inwestycji:
300,000zł
Wynagrodzenie:
42%
Poprawa płynności finansowej - wykonawca rozbiórek i wyburzeń - Mikołajki

Poprawa płynności finansowej - wykonawca rozbiórek i wyburzeń - Mikołajki

Zainwestowano:
0zł
Kwota inwestycji:
100,000zł
Wynagrodzenie:
42%
Zakup urządzeń i materiałów pod kontrakt - wykonawca poręczy i balustrad - Nidzica

Zakup urządzeń i materiałów pod kontrakt - wykonawca poręczy i balustrad - Nidzica

Zainwestowano:
0zł
Kwota inwestycji:
100,000zł
Wynagrodzenie:
36%

Zakończone

Aukcje pożyczkowe

Aukcje pożyczkowe polegają na tym, że zarejestrowani w portalu Pożyczki Społecznościowe (PS) inwestorzy składają swoje propozycje inwestycyjne na interesujące ich zgłoszenia pożyczkowe, zamieszczone w formie aukcji przez przedsiębiorców (minimalna wysokość propozycji inwestycyjnej wynosi 10 tys. zł). Aukcje trwają zwykle od 3 do 14 dni (ich długość ustalają wcześniej pożyczkobiorcy), lecz mogą zostać zakończone przed czasem w przypadku, kiedy któryś z inwestorów samodzielnie zdecyduje się pokryć pełną kwotę pożyczki. W pozostałych przypadkach aukcja trwa ustalony czas i jeśli suma wpłat na jej zakończenie jest większa niż kwota pożyczki to dochodzi do licytacji złożonych propozycji - zwycięzcami danej aukcji zostają inwestorzy, którzy zaoferowali najkorzystniejsze dla pożyczkobiorcy warunki czyli najwyższą kwotę pożyczki oraz najniższe jej oprocentowanie. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której kilku inwestorów zaoferowało takie same oprocentowanie i taką samą kwotę, to zwyciężają ci, którzy zrobili to wcześniej. W ten sposób zostają wyłonieni zwycięzcy

danej aukcji pożyczkowej. Widzimy więc, że szybkość pozyskania środków oraz ostateczny koszt pożyczki zależą od atrakcyjności danej aukcji oraz potencjału inwestorów, którzy biorą w niej udział. Zachęcamy do rozważnego składania propozycji inwestycyjnych. Przypominamy, że inwestor może wycofać swoją propozycję w dowolnym momencie przed zakończeniem aukcji (np. jeśli zmienił zdanie lub propozycja została złożona przez pomyłkę). Wycofanie się z aukcji po jej zakończeniu nie jest możliwe. Po zakończeniu aukcji do jej zwycięzców zostają wysłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy pożyczki. Po przelaniu zadeklarowanych środków na konto pożyczkobiorcy następuje comiesięczna spłata pożyczki – standardowo w postaci rat odsetkowych w ramach tzw. raty balonowej (kapitał spłacany jest w ostatniej racie).